Home Automation

Miscelaneaous information about the way we automated our home.

Huis Automatisering

Informatie over de manier waarop wij ons huis hebben geautomatiseerd.
   

Navigation

General

Home
Family tree
Hobbys
Holiday & marriage snapshots
40 years marriage Arie & Toos

Home automation

Introduction
The birdhouse
In wall switches
Surface mounted switches
MS13 Motion sensor
Plug types
Icons

The Garden project

The garden project

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail explained

Navigatie

General

Intro
Stamboom
Hobbies
Vakantie- & trouwfoto's
40jarig huwelijksfeest Arie & Toos

Huis automatisering

Introductie
Het vogelhuis
Inbouwschakelaars
Opbouwschakelaars
MS13 bewegingsmelder
Stekkertypes
Iconen

Het Tuin Project

Het tuinproject

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail uitleg

the SpruitHome

Our house is automated using components from X10, mainly Marmitek. Basically, this means that there is a computer running all day to control the roomlights, curtains etc. Combined with the motion sensors this setup gives a pure sense of luxury.

For automating our house, we have settles for X-10 products. There is a lot of information available on X-10 on the Internet, so I will not elaborate on that. See the links section on suggestion where to surf to.

However, when searching the WWW for information, hoping to find the answers to some burning questions, I found some information missing. I will try to post this information here. Might be of some help to you when you are planning your next Home Automation project.

het SpruitHuis

Ons huis is geautomatiseerd met behulp van X10-modules, voornamelijk van Marmitek. In feite betekend dit dat de hele dag een computer aan staat die het huis bestuurd, en dan voornamelijk de verliching en de gordijnen. Gecombineerd met de bewegingsmelders geeft dit een uiterst luxe gevoel.

Voor de apparatuur hebben we gekozen voor X-10 producten. Op het Internet is een ontstellende hoeveelheid informatie te vinden over X-producten, dus ik ga hier niet meer over uitweiden. Kijk even in de links-sectie voor enkele suggesties.

Echter, toen ik het WWW doorzicht op enkele prangende vragen, bleek het antwoord niet altijd voorhanden. Ik probeer deze informatie hier alsnog beschikbaar te stellen. Misschien heb je er iets aan.

Projecten

A hidden motion sensor

The first project I got myself involved was to build a wireless motion sensor into a birdhouse. This way I could 'hide' the motion sensor in my garden, watching the front door....
The birdhouse

Projecten

Een verborgen beweginsmelder

Het eerste project waar ik me mee heb bezig gehouden was het inbouwen van een bewegingsmelder in een vogelhuisje. Op deze manier kon ik de bewegingsmelder 'verborgen' ophangen in de tuin, vanwaaruit de voordeur in de gaten wordt gehouden....
Het vogelhuisje
   

Using the in-wall modules

According to the manual, the Marmitek in-wall modules are compatible with the Jung CD500-serie. In practise, these Jung modules are hard to find and very expensive. I found a better solution....
In wall switches

Inbouwen van schakelaars

Volgens de handleiding zijn de Marmitek inbouwschakelaars compatibel met de Jung CD500-serie. In de praktijk zijn deze schakelaars erg moeilijk te vinden en bijzonder duur. Bij de bouwmarkt ontdekte ik een betere oplossing....
Schakelaars inbouwen

Information

MS13 Motion Sensor info

Want to use a MS13E or MS13E2-motion sensor, but wandering if the motion sensor will cover the required area? I did some test with this tiny fellow.
MS13 motion sensor

Information

MS13 bewegingsmelder

Wil je de MS13E of MS13E2-bewegingsmelder gaan gebruiken, maar vraag je je af of de sensor het gewenste gebied bestrijkt? Ik heb enkele testen gedaan met deze kleine waakhond.
MS13 Bewegingsmelder

Plug types all over the world

In different parts of the world, different plug types are used. When ordering components for your home automation system, you need to make sure you order the correct plug type. An overview
Plug types

Stekkers over de hele wereld

In verschillende delen van de wereld worden ook verschillende stekkertypes gebruikt. Wanneer je onderdelen besteld voor de automatisering van je huis zal je zeker moeten stellen dat je het juiste stekkertype bestelt. Een overzicht
Stekkertypes
   

Icons

On this site, a number of icons are used. Most of them are available for use, so feel free to incorporate them into your own website or HomeSeer Control Page.
Available icons

Icons

Op deze site tref je een aantal iconen aan. De meesten hiervan mogen vrijelijk gebruikt worden, dus voel je vrij om deze iconen op te nemen in je eigen pagina of HomeSeer controle centrum.
Beschikbare iconen
Rest Away Movement

More information

More information about the products we used for automating our home can be found on
www.marmitek.nl, automation products.
www.homeseer.com, computer software.
ubb.homeseer.com, HomeSeer forum.
Intellihome.be, postorder shop.
Leike's homepage, X-10 in Europe.

Meer informatie

Meer informatie over de producten die wij hebben gebruikt voor het automatiseren van ons huis, kan je vinden op:
www.marmitek.nl, automation products.
www.homeseer.com, computer software.
ubb.homeseer.com, HomeSeer forum.
Intellihome.be, postorder shop.
Leike's homepage, X-10 in Europa. Met X-10 uitleg.

Navigation

General

Home
Family tree
Hobbys
Holiday & marriage snapshots
40 years marriage Arie & Toos

Home automation

Introduction
The birdhouse
In wall switches
Surface mounted switches
MS13 Motion sensor
Plug types
Icons

The Garden project

The garden project

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail explained

Copyrights Richard Spruit
info.spruitnet.nl 2003-2007

Navigatie

General

Intro
Stamboom
Hobbies
Vakantie- & huwelijksfoto's
40jarig huwelijksfeest Arie & Toos

Huis automatisering

Introductie
Het vogelhuis
Inbouwschakelaars
Opbouwschakelaars
MS13 bewegingsmelder
Stekkertypes
Iconen

Het Tuin Project

Het tuinproject

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail uitleg

Mail to/naar:
autohome *at* spruitnet.nl