Motion Sensor

The MS13 is a motion sensor. Where does it sense motion?

Bewegingsmelder

De MS13 is een bewegingsmelder. Waar meldt hij beweging?

Navigation

General

Home
Family tree
Hobbys
Holiday & marriage snapshots
40 years marriage Arie & Toos

Home automation

Introduction
The birdhouse
In wall switches
Surface mounted switches
MS13 Motion sensor
Plug types
Icons

The Garden project

The garden project

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail explained

Navigatie

General

Intro
Stamboom
Hobbies
Vakantie- & trouwfoto's
40jarig huwelijksfeest Arie & Toos

Huis automatisering

Introductie
Het vogelhuis
Inbouwschakelaars
Opbouwschakelaars
MS13 bewegingsmelder
Stekkertypes
Iconen

Het Tuin Project

Het tuinproject

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail uitleg

MS13

The Marmitek MS13E is a small, but handy, wireless motion sensor. It uses two AAA-batteries to operate. Since it is battery operated, it can be placed about anyware. But will it sense the motion? Ever wandered what range will be covered by your electronic watchdog?

MS13

De MS13E is een kleine, maar handige, draadloze bewegingsmelder. Stop er twee potloodcel (AAA-type) batterijen in en je kan hem vrijwel overal ophangen of neerzetten. Maar zal deze bewegingsmelder inderdaad beweging melden? Heb je je ooit afgevraagd welk gebied in de gaten wordt gehouden door je electronische waakhond?

Sensing angle

I started doing some testing when I used a MS13 outside and was not satisfied with the results. According to my measurements, the MS13E has a sensing angle of 110° My MS13 was not completely symetric: on the left side there was a no-sensing range of 40°. On the right side the blind spot was only 30°

One thing to remember though, is that the sensing distance is decreasing with the angle. Although I did not test this, the MS13 is said to sense motion up to 8 meter strait ahead, but only about 1.5 meter on the far sides.

De meethoek

Ik ben wat testen gaan doen met de MS13E nadat ik er een buiten had gebruikt, maar niet erg tevreden was met de resultaten. Volgens mijn metingen heeft de MS13E een meethoek van zo'n 110° Mijn MS13 was echter niet zuiver symmetrisch: links was de niet-meldingshoek 40° terwijl de blinde vlek rechts slechts 30° was.

Denk er wel aan dat de meetafstands sterk afneemt met de hoek. Ik heb hier geen metingen naar gedaan, maar er wordt gezegd dat de MS13 recht vooruit tot op 8 meter meet, terwijl in de hoeken dit terugloopt tot amper 2 meter.

Sensing range

But about ducking the sensor? Can you crawl under the MS13 without being spotted? Most motion sensor producers include a graphical drawing of the sensing angles, but unfortunately, Marmitek does not.

What I measured is that the MS13E is slightly looking upwards. The total sensing angle is, vertically, 126° On the bottom, the no-sensing angle is 32° while on the top side it is only 22°. So, yes, you should watch out for someone crawling under your sensor. There is no information available is the sensing distance is deteriorating when the angle goes up.

Het meetbereik

Maar wat met onderduikers? Kan je onder de MS13 door kruipen zonder gezien te worden? De meeste fabrikanten van bewegingsmelders leveren een keurige tekening met de meethoeken, maar helaas vindt Marmitek dat niet nodig.

Wat ik heb gemeten is dat de MS13 een beetje omhoog kijkt. Het totale meetbereik is, verticaal gezien, 126°. Aan de onderzijde is de kruipruimte 32°, terwijl dit aan de bovenzijde slechts 22° is. Het is niet bekend of de meetafstand afneemt met de hoek waaronder gemeten wordt.

More information

It could easily be that the information presented here is very specific for my MS13E. If you have found other numbers, or have measured other properties, please inform me and I will update this page.

Meer informatie

Het kan makkelijk zijn dat de informatie op deze pagina specifiek is voor mijn MS13E. Mocht je zelf andere cijfers hebben gevonden, of aanvullingen hebben, laat het me dan weten. Ik zal de aanvullingen dan opnemen op deze pagina.

Navigation

General

Home
Family tree
Hobbys
Holiday & marriage snapshots
40 years marriage Arie & Toos

Home automation

Introduction
The birdhouse
In wall switches
Surface mounted switches
MS13 Motion sensor
Plug types
Icons

The Garden project

The garden project

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail explained

Overigen

Scouting Schiedam
Scouting Vlaardingen


Copyrights Richard Spruit
info.spruitnet.nl 2003-2007

Navigatie

General

Intro
Stamboom
Hobbies
Vakantie- & huwelijksfoto's
40jarig huwelijksfeest Arie & Toos

Huis automatisering

Introductie
Het vogelhuis
Inbouwschakelaars
Opbouwschakelaars
MS13 bewegingsmelder
Stekkertypes
Iconen

Het Tuin Project

Het tuinproject

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail uitleg

Overigen

Scouting Schiedam
Scouting Vlaardingen


Mail to/naar:
autohome *at* spruitnet.nl