Introduction

Welcome to the SpruitNet Informational Site. The site were Richard and Monica Spruit are your host and hostess.

On this site we present a wide variety of information about our family Spruit. Ranging from our ancestral information till the way we automated our home.

Introductie

Welkom op de SpruitNet Informatie Site. De site waar Richard en Monica Spruit uw gastheer en gastvrouw zijn.

Deze site bevat informatie over ons gezin en ons huis. Allerlei nuttige of nutteloze informatie, van onze stamboom tot aan de manier waarop we ons huis hebben geautomatiseerd.

Navigation

General

Home
Family tree
Hobbys
Holiday & marriage snapshots
40 years marriage Arie & Toos

Home automation

Introduction
The birdhouse
In wall switches
Surface mounted switches
MS13 Motion sensor
Plug types
Icons

The Garden project

The garden project

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail explained

Navigatie

General

Intro
Stamboom
Hobbies
Vakantie- & trouwfoto's
40jarig huwelijksfeest Arie & Toos

Huis automatisering

Introductie
Het vogelhuis
Inbouwschakelaars
Opbouwschakelaars
MS13 bewegingsmelder
Stekkertypes
Iconen

Het Tuin Project

Het tuinproject

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail uitleg

Family tree

Richard is maintaining a site with the Spruit family tree. The information is mostly collected by others, but the website is home-build.
Ranging back untill 1685, it is one of the Dutch Spruit families of which the family tree is known. The family tree contains over 1200 different people. See if you can find Richard and Monica in the family tree.

Megan Amber Spruit

On March 12, 2005 Megan Amber Spruit was born. Her website can be found on Megan.Spruitnet.nl

Connor Nick Spruit

On June 22, 2007 Connor Nick Spruit was born. His website can be found on Connor.Spruitnet.nl

www.spruitnet.nl: family tree

Familie stamboom

Richard is tevens de webmaster van de familie stamboom. Hoewel de informatie vrijwel zonder uitzondering door anderen is verzameld, is de website eigen werk.
Met de oudst bekende voorvader geboren rond 1685, is dit een van de Nederlandse families Spruit waarvan de stamboom bekend is. De stamboom bevat meer dan 1200 verschillende personen. Probeer maar eens Richard en Monica te vinden in de stamboom.

Megan Amber Spruit

Op 12 maart 2005 is Megan Amber Spruit geboren. Haar website is te vinden op Megan.Spruitnet.nl

Connor Nick Spruit

Op 22 juni 2007 is Connor Nick Spruit geboren. Zijn website is te vinden op Connor.Spruitnet.nl

www.spruitnet.nl: familie stamboom
   

Hobbies

Both Richard and Monica are volunteers with the Scouting Tono-group: a local Scouting and Guiding troop. Richard is currently chairman, after being a youth-leader for over 15 years, secretary and PR-coordinator. Also, Richard is the webmaster of the Scouting Tono-group website.
Monica is currently teamleader for the staffteam of the 11-to-14-year old and responsible for the monthly information magazine. Before this, she combined being a youth-leader with a vice-chairman position.

Scouting Schiedam

Hobbies

Richard en Monica zijn beide vrijwilligers bij de Scouting Tono-groep, een lokale Scoutinggroep. Richard is momenteel voorzitter, na meer dan 15 jaar lang jeugdleider te zijn geweest, bestuurssecretaris en o.a. P.R.-coordinator. Tevens verzorgt Richard de website van de Scouting Tono-groep.
Monica is momenteel teamleidster Scouts, de leeftijdsgroep voor 10-tot-14-jarigen. Hiervoor was zij naast het jeugdleidsterschap lid van het dagelijks bestuur en verantwoordelijk voor het groepsblad.

Scouting Schiedam
Some of the girls and boys of the Scouting/Guiding troop on a self-build swing.

Holiday snapshots

Some pictures are not processed yet. We intend to update this site soon with the holiday snapshots of:
1997 Budapest
1998 Kenya
1999 Paris
1999 Egypt
2000 Caribean cruise (our honeymoon)
2002 Cuba.
2003 Brazil.
2004 England (Hadrian's Wall)
2005 Narrow Boating, United Kingdom

Wedding pictures

Some pictures of our wedding can be found on the site of the Scouting and Guiding troop Tono:
Marriage staff members.

Other pictures

Megans’ 6th birthday.
Celebrating the queens birthday-2011.
Hot air balloon 2011.
ICT-day 2013: icecarving.

Vakantie kiekjes

De meeste foto's zijn nog niet verwerkt. We zijn van plan binnenkort onze vakantiefoto's te plaatsen van:
1997 Budapest
1998 Kenia
1999 Parijs
1999 Egypte
2000 Caribische cruise (onze huwelijksreis)
2002 Cuba.
2003 Brazilië.
2004 England (Hadrian's Wall)
2005 Narrow Boating, Verenigd Koninkrijk

Trouwfoto's

Enkele foto's van ons huwelijk zijn te vinden op de site van de Scouting Tono-groep:
Huwelijk Scouting stafleden.

Overige foto’s

Megan’s 6e verjaardag.
Koninginnedag 2011.
Ballonvlucht 2011.
ICT uitje 2013: IJssculpturen.
  Monica in front of the Jesus-statue on the Corcovado-mountain in Rio the Janeiro, Brazil.
Monica in front of the Jesus-statue on the Corcovado-mountain in Rio the Janeiro, Brazil.
Monica voor het Jezusbeeld op de Corcovado berg in Rio de Janeiro, Brazilië
 

Home Automation

A hobby that got out of control is the automation of there home. Lights that turn automatically on in the morning and evening, lights that turn off when nobody is in the room and curtains that open and close depending on events like watching a movie or a candlelight dinner. In our home automation section, you can read all about this

SpruitHome Home Automation

Huis Automatisering

Een hobbie die aardig uit de hand aan het lopen is, is de huisautomatisering. Verlichting die 's ochtends vroeg of 's avonds automatisch aan gaat, lampen die zich uitschakelen als er niemand meer in de kamer is en gordijnen die zich openen of sluiten afhankelijke van gebeurtenissen als het kijken van film of een romantisch dineetje. In de huisautomatiserings sectie kunt u er alles over lezen.

SpruitHuis Huis Automatisering

Kijk ook eens bij Scouting Schiedam of Scouting Vlaardingen

   

Navigation

General

Home
Family tree
Hobbys
Holiday & marriage snapshots
40 years marriage Arie & Toos

Home automation

Introduction
The birdhouse
In wall switches
Surface mounted switches
MS13 Motion sensor
Plug types
Icons

The Garden project

The garden project

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail explained

Overigen

Scouting Schiedam
Scouting Vlaardingen


Copyrights Richard Spruit
info.spruitnet.nl 2003-2007

Navigatie

General

Intro
Stamboom
Hobbies
Vakantie- & huwelijksfoto's
40jarig huwelijksfeest Arie & Toos

Huis automatisering

Introductie
Het vogelhuis
Inbouwschakelaars
Opbouwschakelaars
MS13 bewegingsmelder
Stekkertypes
Iconen

Het Tuin Project

Het tuinproject

SpruitNet

SpruitNet e-mail
E-mail uitleg

Overigen

Scouting Schiedam
Scouting Vlaardingen


Mail to/naar:
autohome *at* spruitnet.nl